Logo

Pierwsza pomoc

 1. Szybko i bardzo dokładnie obmyć ciało wodą z mydłem.
 2. Przynajmniej przez 48 godzin unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne.
 3. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami przemyć je dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem UV).
 4. Zaleca się wizytę u lekarza dermatologa
 5. Ciężkie przypadki leczone są w centrach oparzeń

Pomoc medyczna w przypadku zatrucia herbicydami w trakcie niszczenia barszczu

Skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

 • Gdańsk - tel. 586820404
 • Kraków - tel. 124119999
 • Lublin - tel. 817408983
 • Łódź - tel. 426579900
 • Poznań - tel. 618476946
 • Rzeszów - tel. 178664025
 • Sosnowiec - tel. 322661145
 • Tarnów - tel. 146315409
 • Warszawa - tel. 226196654
 • Wrocław - tel. 713433008

Prosimy o przesłanie na adres Fundacji dokumentacji medycznej dotyczącej poparzenia barszczem ze zdjęciami poparzonych części ciała.

W przypadku trudności z uzyskaniem odszkodowania za poparzenia barszczem na terenach publicznych służymy pomocą prawną.

 

Template Designed by GavickPro. All rights reserved.
The Joomla! logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.