Logo

Fundacja "Palący Problem-Heracleum" powstała - jako pierwsza w Polsce - aby uświadomić zagrożenia i podejmować działania ograniczające ekspansywne, niekontrolowane rozprzestrzenianie się na terenie całej Polski i pozostałych krajów europejskich, bardzo niebezpiecznej dla zdrowia ludzi i zwierząt rośliny zwanej barszczem Sosnowskiego.

Ponieważ w Polsce nie ma obecnie regulacji prawnych, dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego, zadanie to spoczywa na gminach. Wynika to z Ustawy o samorządzie gminnym, która określa, że do zakresu działania gminy należą sprawy ochrony zdrowia, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz wodnej, ochrony środowiska i przyrody, w tym zieleni gminnej i zadrzewień, a także wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Tymczasem prawie wszystkie gminy są nieprzygotowane do walki z inwazją barszczu Sosnowskiego, nie posiadają niezbędnej ku temu wiedzy, doświadczenia, środków technicznych oraz finansowych.

I tutaj zaczyna się palący problem, który podejmuje nasza Fundacja.

Jeżeli ten problem dotyczy również Ciebie i mieszkańców Twojego regionu, żądaj od swojej gminy szkolenia w zakresie bezpiecznego niszczenia barszczu Sosnowskiego.

 

Template Designed by GavickPro. All rights reserved.
The Joomla! logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.