Menu
A+ A A-

Fundacja "Palący Problem-Heracleum" powstała - jako pierwsza w Polsce - aby uświadomić zagrożenia i podejmować działania ograniczające ekspansywne, niekontrolowane rozprzestrzenianie się na terenie całej Polski i pozostałych krajów europejskich, bardzo niebezpiecznej dla zdrowia ludzi i zwierząt rośliny zwanej barszczem Sosnowskiego.

Ponieważ w Polsce nie ma obecnie regulacji prawnych, dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego, zadanie to spoczywa na gminach. Wynika to z Ustawy o samorządzie gminnym, która określa, że do zakresu działania gminy należą sprawy ochrony zdrowia, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz wodnej, ochrony środowiska i przyrody, w tym zieleni gminnej i zadrzewień, a także wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Tymczasem prawie wszystkie gminy są nieprzygotowane do walki z inwazją barszczu Sosnowskiego, nie posiadają niezbędnej ku temu wiedzy, doświadczenia, środków technicznych oraz finansowych.

I tutaj zaczyna się palący problem, który podejmuje nasza Fundacja.

Jeżeli ten problem dotyczy również Ciebie i mieszkańców Twojego regionu, żądaj od swojej gminy szkolenia w zakresie bezpiecznego niszczenia barszczu Sosnowskiego.

 

Nasz adres / Our address

ul. Klonowa 8
Czechów
66-431 Santok
Poland

Facebook

Zadzwoń / Call

+48 601 324 111
+48 884 710 071 (English)

E-mail

info@palacyproblem.pl

Nasza oferta

- Gromadzenie wiedzy
- Organizacja szkoleń
- Ekspertyzy i doradztwo
- Badania terenowe
- Zwalczanie roślin
- Współpraca z samorządami

Our Service

- Gathering knowledge
- Organization of training
- Expertise and consulting
- Field research
- Combating plants
- Cooperation with local governments