Logo

Zdając sobie sprawę z faktu, że herbicydy prawdopodobnie nigdy nie będą w pełni neutralne dla gatunków współtowarzyszących zwalczanym barszczom, w ostatnich latach intensywnie poszukiwaliśmy metody ich eliminacji, która pozostawałaby bez negatywnego wpływu na otoczenie. W efekcie doświadczeń, przeprowadzonych przez nas w latach 2016 – 2019, opracowaliśmy całkowicie ekologiczny (bez użycia herbicydów) sposób niszczenia barszczy – EKOREDUKCJA PASTWA (patent nr 431452 z 14 października 2019). Zgromadzona wiedza pozwoliła nam stworzyć sprzęt, dzięki któremu powodujemy zatrzymanie możliwości regeneracyjnych roślin, czyli tworzenie nowych pędów i odrostów. Jednocześnie umożliwiamy bakteriom oraz grzybom wyjątkowo szybką biodegradację barszczy. W konsekwencji zostają one całkowicie zniszczone. Metoda ta jest bezpieczna nie tylko dla współistniejących gatunków roślin, ale także wychodzi naprzeciw problemowi wielkiego wymierania owadów.

Zabiegi zwalczania, z zastosowaniem przedmiotowego rozwiązania, mogą być prowadzone nawet w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego bez obaw, że zbyt późne podjęcie działań nie doprowadzi do obumarcia osobników i w konsekwencji spowoduje dalsze rozprzestrzenianie się gatunku. Realizując kilkuletni program zwalczania kaukaskich barszczy z zastosowaniem EKOREDUKCJI PASTWA, konsekwentnie niszcząc osobniki, mogące w danym roku wydać nasiona, możliwe jest skuteczne wyeliminowanie tego gatunku, z jednoczesnym wyczerpaniem jego glebowego banku nasion nawet na dużych powierzchniach zajętych inwazją.

Metoda ta jest finansowo konkurencyjna w stosunku do innych ekologicznych, ale uciążliwych w realizacji w trudnych warunkach pogodowych (upały) sposobów niszczenia inwazyjnych barszczy, tj. wykopywania i przycinania szyjki korzeniowej. Czynnik efektywny (czas użycia sprzętu: 1 – 3 sekundy = zniszczenie 1 rośliny) i ekonomiczny jest tu bardzo istotny, ze względu na dużą skalę występowania tych inwazyjnych gatunków obcych na obszarze Europy.

Metoda ta jest stosowana w Polsce od 2019 roku.

 

Posiadamy 10-letnie doświadczenie w eliminacji kaukaskich barszczy wszystkimi dotychczas opisanymi i naszymi – nowymi metodami, na dużych powierzchniach w wielu rejonach Polski (łącznie na ok. 110 ha). Tworzymy profesjonalne inwentaryzacje i programy zwalczania omawianych gatunków, m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego. W naszym działaniu zawsze kierujemy się zasadą, że ważne jest nie tylko, by skutecznie walczyć z inwazją, ale przede wszystkim działać bezpiecznie i w poszanowaniu dla rodzimej przyrody.

 

Przyjmiemy zlecenia na specjalistyczne usługi eliminacji barszczy na terenach przyrody chronionej (parki narodowe, rezerwaty, Natura 2000, lasy państwowe).

 

Template Designed by GavickPro. All rights reserved.
The Joomla! logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.