Menu
A+ A A-

Tą nową metodą proponujemy eliminację barszczy w rezerwatach, parkach narodowych, obszarach NATURA 2000 i obrzeżach wód.

 

 

Zdając sobie sprawę z faktu, że herbicydy prawdopodobnie nigdy nie będą w pełni neutralne dla gatunków współtowarzyszących zwalczanym barszczom, w ostatnich latach intensywnie poszukiwaliśmy metody ich eliminacji, która pozostawałaby bez negatywnego wpływu na otoczenie. W efekcie doświadczeń, przeprowadzonych przez nas w latach 2016 – 2019, opracowaliśmy całkowicie ekologiczny (bez użycia herbicydów) sposób niszczenia barszczy – EKOREDUKCJA PASTWA (patent nr 431452 z 14 października 2019). Zgromadzona wiedza pozwoliła nam stworzyć sprzęt, dzięki któremu powodujemy zatrzymanie możliwości regeneracyjnych roślin, czyli tworzenie nowych pędów i odrostów. Jednocześnie inicjując redukcję, umożliwiamy lokalnym bakteriom oraz grzybom wyjątkowo szybką biodegradację barszczy. W konsekwencji zostają one całkowicie zniszczone. Metoda ta jest bezpieczna nie tylko dla współistniejących gatunków roślin, ale także wychodzi naprzeciw problemowi wielkiego wymierania owadów.

Zabiegi zwalczania, z zastosowaniem przedmiotowego rozwiązania, mogą być prowadzone nawet w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego bez obaw, że zbyt późne podjęcie działań nie doprowadzi do obumarcia osobników i w konsekwencji spowoduje dalsze rozprzestrzenianie się gatunku. Realizując kilkuletni program zwalczania kaukaskich barszczy z zastosowaniem EKOREDUKCJI PASTWA, konsekwentnie niszcząc osobniki, mogące w danym roku wydać nasiona, możliwe jest skuteczne wyeliminowanie tego gatunku, z jednoczesnym wyczerpaniem jego glebowego banku nasion nawet na dużych powierzchniach zajętych inwazją.

Metoda ta jest finansowo konkurencyjna w stosunku do innych ekologicznych, ale uciążliwych w realizacji w trudnych warunkach pogodowych (upały) sposobów niszczenia inwazyjnych barszczy, tj. wykopywania i przycinania szyjki korzeniowej. Czynnik efektywny (czas użycia sprzętu, inicjującego biodegradację: 1 – 3 sekundy = zniszczenie 1 rośliny) i ekonomiczny jest tu bardzo istotny, ze względu na dużą skalę występowania tych inwazyjnych gatunków obcych na obszarze Europy.

Metoda z wykorzystaniem lokalnych organicznych bakterii i grzybów została sprawdzona w latach 2016-2019w gminach: Santok, Kłodawa, Pełczyce, Jedwabno. Od 2019 roku jest skutecznie stosowana w gminie Santok (woj. lubuskie). Skuteczność jej została potwierdzona protokołami odbioru zleconych prac.

 

Posiadamy 10-letnie doświadczenie w eliminacji kaukaskich barszczy wszystkimi dotychczas opisanymi i naszymi – nowymi metodami, na dużych powierzchniach w wielu rejonach Polski (łącznie na ok. 110 ha). Tworzymy profesjonalne inwentaryzacje i programy zwalczania omawianych gatunków, m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego. W naszym działaniu zawsze kierujemy się zasadą, że ważne jest nie tylko, by skutecznie walczyć z inwazją, ale przede wszystkim działać bezpiecznie i w poszanowaniu dla rodzimej przyrody.

 

 

Podejmiemy się realizacji zleceń na specjalistyczne usługi eliminacji barszczy na terenach przyrody chronionej (parki narodowe, rezerwaty, Natura 2000, lasy państwowe i na terenach Wód Polskich).

 

Nasz adres / Our address

ul. Klonowa 8
Czechów
66-431 Santok
Poland

Facebook

Zadzwoń / Call

+48 601 324 111
+48 884 710 071 (English)

E-mail

info@palacyproblem.pl

Nasza oferta

- Gromadzenie wiedzy
- Organizacja szkoleń
- Ekspertyzy i doradztwo
- Badania terenowe
- Zwalczanie roślin
- Współpraca z samorządami

Our Service

- Gathering knowledge
- Organization of training
- Expertise and consulting
- Field research
- Combating plants
- Cooperation with local governments