Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/palacyprob/domains/palacyproblem.pl/public_html/templates/gk_creative/lib/menu/GKBase.class.php on line 114

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/palacyprob/domains/palacyproblem.pl/public_html/templates/gk_creative/lib/menu/GKHandheld.php on line 76
Uwaga na opryski! Przetargi
Menu
A+ A A-

Już jest możliwe zwalczanie barszczu Sosnowskiego i odmian pokrewnych na bardzo dużych powierzchniach nie niszcząc środowiska naturalnego.

Obecnie mamy w Polsce do czynienia z nieograniczonym (ale też nieuzasadnionym!) niekontrolowanym stosowaniem środków chemicznych przeprowadzanym metodą oprysków. Zabiegi te powodują powstawanie "pustyń herbicydowych", na których wyeliminowana jest jakakolwiek roślinność. Zauważalny jest też negatywny wpływ powszechnego stosowania tej metody na zdrowie ludzi i zwierząt, śmiertelny dla organizmów żyjących w glebie oraz owadów zapylających (powstają strefy abiotyczne). Opryski są stosowane nawet na obszarach przyrody chronionej, dlatego ta metoda powinna być tylko stosowana jako ostatniego wyboru.

Nasze 7-letnie obserwacje potwierdziły, że niewłaściwie przycinana szyjka korzeniowa roślin, a także ich wykaszanie powodują zniszczenie tylko części roślin, które w ciągu tygodnia zaczynają odrastać. Z jednej rośliny może powstać nawet 4 - 5 osobników. Te działania powodują, że rośliny uzyskują nadzwyczajną odporność na wszelkie chemiczne substancje niszczące. Stosowane powszechnie koszenie barszczy nie jest metodą niszczenia, powoduje bowiem zwielokrotniony wzrost nowych pędów i kwiatów, a więc efekt odwrotny do zamierzonego. Działanie to jest tylko krótkotrwałą redukcją części roślin.

W związku z narastającą liczbą zgłoszeń drastycznych poparzeń, a nawet śmierci ludzi i zwierząt, wynikających z kontaktu z tymi niebezpiecznymi inwazyjnymi roślinami, a także dużych strat ekonomicznych dla gmin (spadek wartości turystycznych i inwestycyjnych gruntów oraz generowanie olbrzymich kosztów zwalczania), zwracamy uwagę na fakt, że działają już w Polsce profesjonalne firmy z licencją na stosowanie nowej, wymienionej w „Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsyik) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” – str. 78 (www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne ) Metody i Techniki PASTWA z użyciem urządzenia, które zostało sprawdzone w latach 2012 - 2016 w gminie Santok na obszarach Natura 2000, w gminie Kłodawa, w gminie Jedwabno (Puszcza Napiwodzko-Ramucka) i Natura 2000 oraz w rezerwacie przyrody Gipsowa Góra w gminie Kietrz.

Stosowane urządzenie jest skuteczne, wydajne, bezpieczne dla środowiska naturalnego (niszcząc barszcz nie niszczymy otaczającej flory i fauny) oraz nieszkodliwe dla zatrudnionych przy niszczeniu barszczu pracowników. Urządzenie to umożliwia niszczenie w długim (od kwietnia do grudnia) okresie wegetacyjnym barszczu nawet na bardzo trudno dostępnym terenie. Pozwala skoncentrować się na likwidacji tych roślin, które mogłyby wytworzyć nasiona, tym samym powodujemy przerwę w cyklu wysiewu. Metoda ta może być wykorzystywana również tam, gdzie jest niemożliwe zastosowanie metody mechanicznej (wykopywanie, przycinanie szyjki korzeniowej), czyli w górach, na podłożu kamienistym, na wysypiskach śmieci, gruzu i kamieni, nasypach kolejowych, hałdach, na twardej wyschniętej glinie, na zakrzaczonych terenach.

Stosując się do opisanej w Wytycznych metody osiągniemy oczekiwany cel, czyli eliminację barszczu na wielkich powierzchniach bez niszczenia innych roślin.

Zalecamy stosowanie tej metody usuwania barszczu (bez użycia herbicydów, stosując substancje organiczne) w szczególności na obszarach przyrody chronionej oraz na obrzeżach jezior, rzek, rowów.

Wymagania dotyczące przetargów organizowanych przez urzędy gmin, miast i powiatów) na przeprowadzenie zabiegów niszczenia chemicznego i mechanicznego barszczu Sosnowskiego:

  • do przetargu mogą być dopuszczone tylko osoby (firmy) posiadające uprawnienia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przeszkolone w zakresie sposobów niszczenia oraz BHP
  • w przypadku wymogu użycia innowacyjnej Metody i Techniki PASTWA należy żądać przedłożenia zaświadczenia uprawniającego do korzystania z patentu nr 220254

OFERUJEMY POMOC I DORADZTWO

 

Nasz adres / Our address

ul. Klonowa 8
Czechów
66-431 Santok
Poland

Facebook

Zadzwoń / Call

+48 601 324 111
+48 884 710 071 (English)

E-mail

info@palacyproblem.pl

Nasza oferta

- Gromadzenie wiedzy
- Organizacja szkoleń
- Ekspertyzy i doradztwo
- Badania terenowe
- Zwalczanie roślin
- Współpraca z samorządami

Our Service

- Gathering knowledge
- Organization of training
- Expertise and consulting
- Field research
- Combating plants
- Cooperation with local governments