Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/palacyprob/domains/palacyproblem.pl/public_html/templates/gk_creative/lib/menu/GKBase.class.php on line 114

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/palacyprob/domains/palacyproblem.pl/public_html/templates/gk_creative/lib/menu/GKHandheld.php on line 76
Kalendarium działań Fundacji
Menu
A+ A A-

Nasze działania zostały rozpoczęte w 2010 roku pierwszym w Polsce pilotażowym programem zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Fundacja od 4 marca 2011 roku ściśle współpracuje z gminą Santok w województwie lubuskim, która rozpoczęła się konferencją poświęconą zagrożeniom stwarzany m przez ekspansję barszczu olbrzymiego, Uczestniczyły w niej przedstawicielki Instytutu Ochrony Roślin w Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu oraz Pracowni Stosowanej Ekologii Roślin w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Był to początek stałej współpracy z tymi placówkami naukowymi.

Fundacja dysponuje nowatorskim urządzeniem oraz metodą zwalczania inwazyjnych gatunków barszczu opracowanymi przez Jana Pastwę i chronionymi polskim patentem. Rośliny są niszczone selektywnie. W czasie zabiegów nie wdychamy oparów herbicydów (jak to ma miejsce w przypadku używania opryskiwaczy). Ponieważ nie ingerujemy w środowisko naturalne, wynalazca uważa, że urządzenie należy używać na terenach przyrody chronionej (w parkach narodowych, rezerwatach, lasach, obszarach Natura 2000, itp.).

Fundacja pracuje nad możliwością nowego zastosowania istniejącego środka organicznego do niszczenia barszczu i innych roślin inwazyjnych (np. rdestowców).

W latach 2012 - 2016 sprawdzono skuteczność innowacyjnego urządzenia i metody PASTWA niszcząc barszcz na wielohektarowych powierzchniach w gminie Santok oraz na terenie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i obszarach Natura 2000-PLB 280007. Po wykonanych pracach miały miejsce komisyjne odbiory.

Kalendarium

2010

 • założenie Fundacji "Palący Problem - Heracleum"

2011

 • podjęcie współpracy z gminą Santok
 • konferencja w Santoku poświęcona zagrożeniom stwarzanym przez ekspansję barszczu
 • interpelacja posła Witolda Pahla z inicjatywy Fundacji
 • inwentaryzacja i waloryzacja barszczu olbrzymiego na terenie gminy Santok

2012

 • opracowanie na zlecenie Fundacji mapy stanowisk barszczu olbrzymiego w Pracowni Stosowanej Ekologii Roślin w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • „Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012” realizowany przez Fundację i WSEiZ w Warszawie
 • powołanie Gminnej Inicjatywy Ochrony Środowiska w Czechowie gm. Santok i szkolenie uczestników
 • likwidacja barszczu na terenach gminnych w sołectwie Czechów gm. Santok na pow. 4,4 ha, zakończona komisyjnym odbiorem przez Urząd Gminy Santok
 • wpis do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin pod numerem 08/01/3123

2013

 • spotkanie Jana Pastwy z sekretarzem stanu Stanisławem Gawłowskim 4 - 6 lutego w Ministerstwie Środowiska w Warszawie w sprawie ogólnopolskiego pilotażowego programu zwalczania barszczu
 • szkolenie 22 i 23 marca w Santoku (mieszkańców gminy, pracowników samorządowych, interwencyjnych i wolontariuszy) - "BHP i metody zwalczania barszczu Sosnowskiego"i powołanie uczestników Gminnej Inicjatywy Ochrony Środowiska
 • kontynuacja niszczenia barszczu w Czechowie, Gralewie i Górkach w gminie Santok na pow. 3,8 ha, zakończona komisyjnym odbiorem przez Urząd Gminy Santok
 • szkolenie 26-27 lipca w Strzelcach Krajeńskich (mieszkańców gminy, pracowników samorządowych, interwencyjnych i wolontariuszy) n.t. stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy - BHP i powołanie uczestników Gminnej Inicjatywy Ochrony Środowiska
 • kontynuacja „Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012” przez Fundację i WSEiZ w Warszawie

2014

 • akcje ostrzegawczo - informacyjne w szkołach (gm. Strzelce Krajeńskie - Tuczno, Bobrówko - 29 kwietnia)
 • szkolenie w Santoku (mieszkańców gminy, pracowników samorządowych, interwencyjnych i wolontariuszy) na temat "Metody i techniki zwalczania barszczu Sosnowskiego" (10 maja)
 • kontynuacja „Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012” przez Fundację i WSEiZ w Warszawie
 • monitoring prac związanych ze zwalczaniem barszczu w Nadleśnictwie Kłodawa metodą wykopywania (bardzo trudna i pracochłonna metoda)
 • monitoring prac związanych ze zwalczaniem barszczu w gminie Strzelce Krajeńskie (Bobrówko, Tuczno) metodą koszenia i oprysków
 • monitoring prac związanych ze zwalczaniem barszczu w gminie Santok metodą wykaszania (metoda całkowicie nieskuteczna - wszystkie rośliny odrastają)
 • monitoring zwalczania barszczu w gminie Santok poprzez wypas stada zwierząt (kozy, owce, kuce, daniele) przez właściciela na pow. 4 ha
 • monitoring prac związanych ze zwalczaniem barszczu w gminie Santok metodą głębokiej orki nieużytków na pow. 13.2 ha zakończonych uprawą ziemi
 • niszczenie barszczu w Górkach (na prywatnym gruncie) w gminie Santok na pow. 2 ha, za pomocą metody i techniki PASTWA
 • zakończenie realizacji zlecenia dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowania wykonanego przez Fundację "Palący Problem - Heracleum "Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski; autorzy - Eryk Kłossowski, Piotr Mędrzycki, Jan Pastwa, Izabela Sachajdakiewicz, Marcelina Wójcik www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne

2015

 • ekspertyzy dla gmin dotyczące rozpoznania inwazyjnych gatunków barszczy
 • kontynuacja „Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012” we współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • niszczenie barszczu w gminie Santok (Górki, Gralewo i Janczewo) na powierzchni 3 ha
 • konferencja "Inwazja barszczy - zarządzanie gatunkiem i zwalczanie w woj. lubuskim" - 10 czerwca - Gorzów Wlkp.
 • udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" w Suwałkach - "Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania" - 1 - 2 września - Gawrych Ruda - wystąpienie na temat "Sposoby niszczenia barszczy na przykładzie gminy Santok w woj. lubuskim. Możliwości, metody i techniki urządzenia PASTWA" - publikacja w książce "Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia" pod redakcją Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak" wyd. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" Krzywe 2015 - Jan Pastwa, Izabela Sachajdakiewicz - "Zwalczanie kaukaskich barszczy w gminie Santok (woj. lubuskie)
 • szkolenia - warsztaty dotyczące praktycznych metod niszczenia inwazyjnych gatunków barszczy dla gmin, firm i osób prywatnych
 • patronat nad ogólnopolskim konkursem "Sposób na barszcz" organizowanym przez Ministerstwo Środowiska
 • interwencyjne niszczenie barszczu w Tucznie pow. strzelecko - drezdenecki
 • pomoc dla gmin ubiegających się o środki z NFOŚ w wycenie kosztów niszczenia barszczy
 • utylizacja usuniętych roślin w Tucznie

2016

 • nadzór nad realizacją niszczenia barszczu na terenie obszarów Natura 2000-PLB 280007 Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej Metodą i Techniką PASTWA (w Omulewie -ok. 1 ha)
 • niszczenie barszczu na obszarach chronionych Natura 2000 przy użyciu Metody i Techniki PASTWA w gminie Santok
 • niszczenie rdestowców przy użyciu Metody i Techniki PASTWA (próby)
 • niszczenie barszczu w powiecie strzelecko-drezdeneckim w sołectwie Tuczno
 • monitorowanie, rozpoznanie i zwalczanie barszczu na terenie gminy Kłodawa Metodą i Techniką PASTWA
 • nadzór nad pracami likwidacji barszczu w gminie Baranów (woj. wielkopolskie)
 • udział w międzynarodowej konferencji w Rydze poświęconej innowacyjnym metodom zwalczania barszczu Sosnowskiego (29 listopada) - "Hogweed/Heracleum spp. containment with Integrated Pest Management Methods"
 • udział w konferencji w Sanoku "Wpływ inwazyjnych gatunków roślin na bioróżnorodność w powiecie sanockim" - 21 grudnia

2017

 • monitorowanie, rozpoznanie i zwalczanie barszczu na terenie gminy Kłodawa Metodą i Techniką PASTWA - kontynuacja
 • niszczenie barszczu w gminie Santok i w sołectwie Tuczno
 • inwentaryzacja i waloryzacja stanowisk kaukaskich barszczy (barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego) na terenie gminy Santok
 • nadzór nad realizacją niszczenia barszczu na terenie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej Metodą i Techniką PASTWA
 • udział w I Międzynarodowej Konferencji start-up projektu EuRegioNet "EUROPA W SIECI" w Gorzowie Wlkp. - 29 czerwca
 • udział w Spotkaniu Regionalnym w ramach projektu EuRegioNet w Mironicach (z udziałem i wyjazdem studyjnym do siedziby Fundacji dr Ewy Meinlschmidt z Saksońskiego Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska i Geologii) - 8 września
 • spotkanie (listopad) z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu omówienia zasad stosowania środków ochrony roślin w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego
 • udział w konferencji "Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus Thunb.) uciążliwa pamiątka przeszłości" w Łagowie -12 grudnia
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin dla uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. - 18/19 grudnia

2018

 • niszczenie barszczu w gminie Santok i w sołectwie Tuczno (gmina Strzelce Krajeńskie) oraz w gminie Kłodawa
 • zainicjowanie i podpisanie umowy partnerskiej Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych w ramach EuroRegioNetu "EUROPA W SIECI"
 • opracowanie "Programu zwalczania obcego gatunku inwazyjnego - barszczu Sosnowskiego i odmian pokrewnych z terenów gminy Santok"

2019

 • niszczenie barszczu w gminie Santok
 • udział przedstawicieli Fundacji w badaniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dotyczących skuteczności działania środka Agrosar 360 SL przy użyciu metody PASTWA
 • opracowanie przez przedstawiciela Fundacji nowej metody niszczenia bez użycia środków chemicznych (EKOMETODA)
 • spotkanie polsko - niemieckie

2020

 • niszczenie barszczu w gminie Santok z użyciem EKOMETODY
 • nawiązanie kontaktu z Urzędem Miejskim w Skwierzynie - oszacowanie powierzchni występowania barszczu w czasie wizji lokalnej

 

Nasz adres / Our address

ul. Klonowa 8
Czechów
66-431 Santok
Poland

Facebook

Zadzwoń / Call

+48 601 324 111
+48 884 710 071 (English)

E-mail

info@palacyproblem.pl

Nasza oferta

- Gromadzenie wiedzy
- Organizacja szkoleń
- Ekspertyzy i doradztwo
- Badania terenowe
- Zwalczanie roślin
- Współpraca z samorządami

Our Service

- Gathering knowledge
- Organization of training
- Expertise and consulting
- Field research
- Combating plants
- Cooperation with local governments