Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/palacyprob/domains/palacyproblem.pl/public_html/templates/gk_creative/lib/menu/GKBase.class.php on line 114

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/palacyprob/domains/palacyproblem.pl/public_html/templates/gk_creative/lib/menu/GKHandheld.php on line 76
Oferta Fundacji
Menu
A+ A A-

Oferta została skierowana do: marszałka woj. lubuskiego, wojewody lubuskiego, starosty powiatu gorzowskiego, prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz do instytucji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego.

Czechów, dnia 03.03.2014

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
W Zielonej Górze
Pani Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

Szanowny Pani Marszałek!

Ziemia Lubuska, kraina lasów i jezior, stoi przed szansą zaistnienia w świadomości społecznej jako pierwszy w Polsce, pozostający w zarządzaniu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze obszar, który uporał się z problemem niekontrolowanej ekspansji barszczu Sosnowskiego - inwazyjnej rośliny obcej (wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.09.2011 w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym).

Roślina ta, niebezpieczna dla życia ludzi i zwierząt, jest przyczyną zarastania łąk i pastwisk, powoduje zmniejszenie atrakcyjności turystycznej terenów oraz duże straty ekonomiczne. Barszcz występuje masowo w wielu krajach europejskich. Niektóre wprowadzone gatunki kosztują Europę 12 miliardów euro rocznie (http://www.rp.pl/artykul/983668.html).

Fundacja „Palący Problem – Heracleum” posiada wiedzę, doświadczenie oraz urządzenie objęte ochroną patentową niezbędne do skutecznego niszczenia barszczu. W latach 2012 – 2013 osiągnęła bardzo dobre rezultaty w działaniach ograniczających populację tej niebezpiecznej rośliny w gminie Santok (12 ha). W 2013 podobne działania rozpoczęto w gminie Strzelce Krajeńskie.

Na terenie województwa lubuskiego istnieją jeszcze inne miejscowości (Żary, Żagań, Rzepin, Łęknica (Park Mużakowski), Gubin, Krosno Odrzańskie, Słubice, Nowe Miasteczko, Ciepielów, Zimna Brzeźnica, Gorzów Wlkp., Wawrów, Stare Polichno, Janczewo, Bogdaniec, Gralewo, Tuczno, Dobiegniew, Chruścik, Deszczno), w których występuje barszcz Sosnowskiego. Jednostki administracji terytorialnej nie wykazują należytego zainteresowania podjęciem działań, mających na celu zwalczanie tych roślin. Tylko opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu zwalczania barszczu na wszystkich terenach objętych inwazją może skutkować efektem wyeliminowania zagrożeń, jakie niesie ze sobą barszcz Sosnowskiego.

Dotychczasowe działania Fundacji „Palący Problem – Heracleum”:

 • organizacja konferencji poświęconej problemowi barszczu Sosnowskiego (Santok 2011)
 • powoływanie Obywatelskich Inicjatyw Ochrony Środowiska
 • realizacja pierwszego pilotażowego programu zwalczania barszczu w gminie Santok
 • szkolenia dotyczące sposobów niszczenia barszczu i BHP
 • inwentaryzacje barszczu Sosnowskiego
 • niszczenie barszczu w gminie Santok (Czechów, Górki, Gralewo i Santok) w 2012 i 2013
 • opracowanie dla Fundacji pierwszej mapy rozmieszczenia barszczu w Polsce przez Pracownię Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012 – 2013 we współpracy z PSERWSEiZ w Warszawie (aktualizacja mapy Polski i poszczególnych województw)

Proponujemy podjęcie następujących działań (wszystkich lub wybranych):

 • konferencja dot. problemu zwalczania barszczu
 • przeprowadzenie inwentaryzacji, waloryzacji i prognoz w gminach, na terenie których występuje barszcz Sosnowskiego (ich opracowanie może być podstawą do ubiegania się o środki krajowe i europejskie na niszczenie barszczu)
 • opracowanie wieloletniego programu niszczenia barszczu
 • cykliczne szkolenia dot. praktycznych sposobów niszczenia I i II stopnia w ww. gminach
 • niszczenie w celu ograniczenia ekspansji i monitorowanie barszczu Sosnowskiego
 • aktywizacja środowisk lokalnych poprzez powoływanie Obywatelskich Inicjatyw Ochrony Środowiska (OIOŚ)
 • przeprowadzenie akcji informacyjno-ostrzegawczych (w szkołach i przedszkolach)

Fundacja utrzymuje się z bieżącej działalności. Część działań realizujemy bezpłatnie (organizowanie we własnym zakresie i wspieranie realizowanych przez jednostki zewnętrzne działań kontrolnych, tzw. watchdog, w zakresie rozmieszczenia stanowisk, szkód odnoszonych przez obywateli i osoby prawne). Wyżej wymienione działania mogą być przez nas podjęte tylko przy Waszym wsparciu finansowym.

Proszę o zaproponowanie terminu spotkania.

Z poważaniem

Jan Pastwa

W załączeniu:
1. mapa Polski obrazująca obszary szczególnego zagrożenia (2011)
2. mapa woj. lubuskiego, obrazująca stan inwazji i terenów zagrożonych inwazją (2012)
3. płyta CD zawierająca inwentaryzację, waloryzację i prognozowanie wykona dla gminy Santok
4. list referencyjny wójta gm. Santok

Nasz adres / Our address

ul. Klonowa 8
Czechów
66-431 Santok
Poland

Facebook

Zadzwoń / Call

+48 601 324 111
+48 884 710 071 (English)

E-mail

info@palacyproblem.pl

Nasza oferta

- Gromadzenie wiedzy
- Organizacja szkoleń
- Ekspertyzy i doradztwo
- Badania terenowe
- Zwalczanie roślin
- Współpraca z samorządami

Our Service

- Gathering knowledge
- Organization of training
- Expertise and consulting
- Field research
- Combating plants
- Cooperation with local governments