Menu

Witamy na stronie fundacji "Palący Problem - Heracleum"Dysponujemy opatentowaną technologią pozwalającą na skuteczne niszczenie barszczu Sosnowskiego

European patent for the European problemWelcome to the "Burning Problem - Heracleum" foundation website

Dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc! Rozpocznij
Find out how we can help you!Start

Do zainteresowania się barszczem Sosnowskiego zmusiło mnie życie. Kiedy ta roślina pojawiła się na terenach wokół mego domu przekonam się, że jest niebezpieczna dla ludzi i zwierząt oraz że bardzo trudno ją zwalczać. Chcąc rozwiązać problem, zacząłem gromadzić informacje i eksperymentować. Udało mi się opracować technikę oraz urządzenie pozwalające na skuteczne niszczenie tych groźnych roślin. Aby podzielić się zdobytą wiedzą i pomóc innym, założyłem fundację "Palący Problem - Heracleum".

Jan Pastwa - prezes Fundacji

Współpraca / Cooperation

Nasi sojusznicy, współpracownicy oraz zleceniodawcy

logo Fundacji

Nasz adres / Our address

ul. Klonowa 8
Czechów
66-431 Santok
Poland

Facebook

Zadzwoń / Call

+48 601 324 111
+48 884 710 071 (English)

E-mail

info@palacyproblem.pl

Nasza oferta

- Gromadzenie wiedzy
- Organizacja szkoleń
- Ekspertyzy i doradztwo
- Badania terenowe
- Zwalczanie roślin
- Współpraca z samorządami

Our Service

- Gathering knowledge
- Organization of training
- Expertise and consulting
- Field research
- Combating plants
- Cooperation with local governments